Hoppa till innehållet

Arbetsgivare

Erfaren partner i svåra frågor

-Vi är mycket nöjda efter många års samarbete med City Öppenvård"

(Eva Andersson, HR manager, Scania Ferruform AB)

Kostnadseffektivt

Enligt Alna är kostnaden för nedsatt produktivitet på grund av alkoholproblem nästan fyra procent av verksamhetens totala lönesumma.

City Öppenvårds modell innebär att den anställde arbetar under hela behandlingstiden. Vår uppföljning sedan 2015 och framåt visar att 86% av tillfrågade arbetsgivare ansett att vår behandling resulterat i en framgångsrik rehabilitering. 

Tätt samarbete

Vårt unika samarbete med företagshälsor och en behandlingsmodell som utgår från modern beroendeforskning ger mycket goda resultat. Den drabbade får professionell hjälp i ett tidigt skede och arbetsgivaren får möjlighet att behålla viktig kompetens – och därmed undvika merkostnad på grund av sjukdom.

Tidig insats

Rätt hjälp i ett tidigt skede ökar möjligheten till en lyckad rehabilitering. Företagshälsovårdens läkare, sköterskor och beteendevetare identifierar och kartlägger problematiken. Tillsammans med chef och HR upprättas rehabiliteringsplanen där målet är att den drabbade ska bli fri från missbruket och kunna fortsätta sitt arbete och vanliga liv. 

Handleder och stöttar

Vi utbildar, handleder och stöttar nätverket kring den drabbade. Den samlade kompetensen säkerställer att aktörerna samarbetar med respekt för den enskilde och gällande lagstiftning

I de fall problematiken är komplex eller den sociala miljön alltför problemfylld, erbjuder vi internatbehandling i samarbete med Nämndemansgården. Därefter kopplar vi på vårt återfallsförebyggande program och eftervård. 

Några varningssignaler som kan märkas på arbetsplatsen är:

  • Upprepad överkonsumtion på exv. personalfester
  • Humörförändringar
  • Frånvaro eller sen ankomst, särskilt måndagar
  • Förändringar i arbetsprestation
  • Förändringar i socialt beteende, exempelvis isolering från arbetskamrater

Vi arbetar i tätt samarbete med alla företagshälsovårdar i Norrbotten, exempelvis Avonova Piteå, Feelgood, Hermelinen, Jobbhälsan i Norr, Winternet/Arbetshälsan, Kommunhälsan Luleå, Previa, Regionhälsan, Scania, SSAB, Strand, Adviva och Visida.

Kontakta oss, klicka här

Ställ din fråga direkt

Fält markerade med * är obligatoriska fält.

By Formsmedjan. Powered by Yago