Hoppa till innehållet

Områden

Evidensbaserad behandling


Vår behandling riktas mot problematik kopplad till alkohol, spel, droger och medberoende.

Problemen utvecklas gradvis. Eftersom symptomen oftast kommer smygande har sjukvården svårt att fånga upp och hjälpa den drabbade. Inte sällan förväxlas bekymren med till exempel stress, utmattning eller depression. Symptombehandling avhjälper inte orsakerna till besvären och många lider därför under lång tid i det tysta. Faktorer som påverkar förloppet är bland annat ärftlighet samt sociala och psykologiska faktorer.

Hjärnans belöningssystem
Forskning visar att ärftlighet och sociokulturella faktorer spelar roll vid utvecklandet av beroendeproblematik. Den som drabbas blir ”kidnappad” av hjärnans eget belöningssystem som gradvis tränas i att föredra exempelvis alkohol, droger eller spel i stället för andra aktiviteter som vi vet är hälsosamma och bra för oss. Förloppet påskyndas av den stress som gradvis utvecklas då hjärnan regelbundet utsätts för substansen eller det tvångsmässiga beteendet.

 

Ikon Spel Spel Läs mer

Spelberoende, eller hasardspelsyndrom som det egentligen heter, innebär att tappa kontrollen över spel om pengar. Det är klassificerat som ett beroende och ungefär 2% av Sveriges befolkning beräknas ha hasardspelsyndrom.

Vanliga varningssignaler, att du:

 • Ständigt tänker på spel, tidigare spelupplevelser, nästa spel eller funderingar på hur du ska skaffa pengar till nästa spel
 • Spelar för allt större summor
 • Har misslyckats flera gånger med att begränsa spelandet eller att sluta spela
 • Blir rastlös eller irriterad när du försöker begränsa eller sluta ditt spelande
 • Spelar för att slippa tänka på problem eller för att komma ifrån ångest eller nedstämdhet
 • Återvänder till spel när du förlorat pengar
 • Vill ta revansch för förlusten
 • Ljuger för att dölja hur mycket du spelar, oavsett vem som frågar
 • Har begått brott för att få pengar till spelandet: till exempel stöld, förskingring eller förfalskning
 • Har äventyrat eller förlorat någon viktig personlig relation, anställning, möjlighet till utbildning eller karriär på grund av spelandet
 • Manipulerar och förlitar dig på att andra kan ordna fram pengar för att lösa en ekonomisk kris som uppstått på grund av spelandet

källa: 1177.se

Ikon Alkohol Alkohol Läs mer

Problem med alkohol drabbar många. På en arbetsplats med 100 medarbetare är det ungefär ett tiotal som behöver hjälp att sluta dricka.

1.300.000 personer (ca 17%) av vår befolkning över 15 års ålder konsumerar så mycket alkohol att de löper stor risk att ta skada.
318.000 personer (drygt 4%) lider av ett allvarligt alkoholberoende, s.k. substansbrukssyndrom (fakta från CAN och Folkhälsomyndigheten).

Problem med alkohol får medicinska och psykologiska konsekvenser och drabbar också privatliv och arbete.

Rätt hjälp i ett tidigt skede ökar möjligheten till en lyckad rehabilitering.

Vanliga varningssignaler, du:

 • Känner ett starkt begär efter alkohol
 • Dricker mer alkohol och dricker under längre tid än vad du hade tänkt dig
 • Har misslyckats med att minska drickandet
 • Ger drickandet en central roll, ofta på bekostnad av annat som du tycker är viktigt
 • Måste dricka mer alkohol än tidigare för att bli berusad
 • Mår dåligt när du inte får alkohol och får så kallade abstinensbesvär, som exempelvis skakningar, illamående eller sömnsvårigheter

Om tre eller fler av påståendena stämmer in på dig räknas du som alkoholberoende enligt sjukvården.

källa: 1177.se

Ikon Droger Droger Läs mer

Drogberoende kan handla om både lagliga (av läkare förskrivna mediciner) och olagliga substanser. Det är ofta en kombination av medfödd sårbarhet och miljöfaktorer som gör att beroende och missbruk uppstår.

Liksom med spel och alkohol ger beroendet allvarliga konsekvenser och påverkar hela livssituationen.

Vanliga varningssignaler, du:

 • Kanske blir irriterad, ledsen eller rädd oftare än förut
 • Får svårt att koncentrera dig, och glömmer saker som har hänt
 • Kan få svårt att sova, får förändrad aptit
 • Behöver mer droger än tidigare för att bli påverkad
 • Behöver droger igen, när effekten är slut
 • Använder droger oftare än du hade tänkt
 • Får försämrade resultat i skolan, på praktiken, jobbet eller problem med andra saker som är viktiga för dig
 • Får förändrade relationer till familjen, kompisar eller andra personer
 • Får problem med pengar.
 • Gör saker när du är påverkad som du ångrar efteråt.

källa: 1177.se

Ikon Anhörig Anhörig Läs mer

Människor som lever nära personer med beroendeproblematik eller exempelvis psykisk ohälsa, riskerar att hamna i en osund relation. Den medberoende uttrycker inte sina känslor utan undertrycker sina egna behov till förmån för den andra personens behov eller viljor.

Vår behandling av medberoende syftar till att förstå hur en sund omsorg utvecklats till ett medberoende och fokuserar på att stärka den egna självbilden, att lära sig hitta sunda gränser och stå upp för sina egna behov.

Vanliga varningssignaler kan vara att du:

 • Har svårt att sätta sunda gränser
 • Försöker kontrollera någons missbruk
 • Upplever tomhet om du inte har någon att ta hand om
 • Har negativ självbild och låg självkänsla
 • Sätter andras intressen före dina egna
 • Sällan eller aldrig ser till dina behov
 • Anpassar dig efter andras humör och vilja
 • Engagerar dig mycket i andra och deras problem
 • Är överdrivet trogen och empatisk
 • Dras till destruktiva personer och har svårt att ta dig ur destruktiva relationer
 • Har svårt med intimitet och att prata om dina känslor och behov
 • Kan drabbas av kroppsliga sjukdomar - diffusa smärtor som ont i ryggen, ont i magen, huvudvärk. Ätstörningar (äter för lite eller för mycket). Utvecklar eget beroende av alkohol eller andra droger

Kontakta oss, klicka här

Ställ din fråga direkt

Fält markerade med * är obligatoriska fält.

By Formsmedjan. Powered by Yago